ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Hi Kha Pruksa Xe Ch Xes Sineiyr
 • 26 กุมภาพันธ์ 2567 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
 • Pirunrajbanner
 • Hi Kha Pruksa Xe Ch Xes Sineiyr22112566
 • 060925661
 • 06092566
 • Untitled 227
 • 24250566
 • Nen03

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • สาร ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 51
  • 8 วิธีกำจัดแหลงวางไข่ยุง
  • ผลงานบูรณาการงานในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4

  เมนูอื่นๆ

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 5
  Layer 6
  9
  11
  10

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Pheim Haw Reuxng222
  Pheim Haw Reuxng2223

  สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่12 จังหวัดพิษณุโลก
  Copyright © 2022 COOPERATIVE TECHNOLOGY TRANFER CENTER 12 PHITSANULOK

  BACK TO TOP